Wednesday, May 07, 2014

Pesanan Dari Mimbar: 14 April 2014

Assalamu'alaykum,

Khutbah jumaat pada 14 april yang lalu, lepada kepada penekanan kepada keperluan manusia kepada agama. Kali ni, tak sempat nak ambil banyak ibrah, sebab terlewat sedikit ke masjid untuk mendengar pesanan dari mimbar. jadi ini apa yang sempat dinukilkan sahajalah.

Manusia memerlukan kepada agama. Agama kristian lebih kepada penekanan kepada aspek rohani, manakala yahudi memberi penekanan kepada luaran. Islam adalah agama yang menekankan kedua-dua aspek. Agama yang diredhai oleh Allah s.w.t juga adalah agama Islam.

Islam adalah kata nama khas buat agama yang diturunkan kepada Ar-Rasul s.a.w, dalam surah Ali Imran ayat 85;
"Barangsiapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi"
Menurut tafsir ar-Razi, ayat ini menegaskan banyak petunjuk. Keengganan menerima kebenaran adalah kesilapan mereka sendiri. Ianya bersifat zalim dan penuh hasad. Imam Ghazali pula menyatakan, sesiapa yang mendustakan Nabi adalah kafir, dan kekal dalam neraka.

Selain itu, kita perlu ambil peduli, dan memahami Islam yang sebenarnya, yang tidak menyeleweng. Hayati Islam yang sebenar, agar dalam merasai kemanisan Islam itu sendiri.

wallahu'alam

No comments: